Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị

Hiệu chuẩn môi trường hóa lý

Hiệu chuẩn môi trường hóa lý

19/06/2023

HIỆU CHUẨN, HIỆU CHỈNH, KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG – HÓA – LÝ I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN * Lĩnh vực: II/ CHUẨN SỬ DỤNG 1. Chuẩn độ ồn Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI 2. Dung dịch pH Chuẩn Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI 3. Chuẩn cường độ ánh sáng Hiệu chuẩn thiết bị đo lực, độ cứng

Hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng

Hiệu chuẩn môi trường khối lượng

19/06/2023

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN II/ CHUẨN SỬ DỤNG 1. Bộ quả cân E2- Thụy Sỹ Dải đo: 1mg-200g Cấp chính xác: E2 Liên kết chuẩn: Chuẩn được liên kết với chuẩn đo lường Trung Tâm kiểm chuẩn đo lường 2. Bộ quả cân F1 Dải đo: 1mg-2000g Cấp chính xác: F1 Liên kết chuẩn: Chuẩn được liên kết với chuẩn đo lường Trung Tâm kiểm chuẩn đo lường 3.

Hiệu chuẩn lĩnh vực nhiệt độ, độ ẩm

Hiệu chuẩn lĩnh vực nhiệt độ, độ ẩm

19/06/2023

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN II/ CHUẨN SỬ DỤNG 1. Tủ vi khí hậu Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI 2. Lò nhiệt chuẩn Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI 3. Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương chuẩn Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

Hiệu chuẩn lĩnh vực độ dài

Hiệu chuẩn thiết bị đo chiều dài

19/06/2023

HIỆU CHUẨN, HIỆU CHỈNH, KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO CHIỀU DÀI I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN II/ CHUẨN SỬ DỤNG 1. Thước kinh chuẩn Nikon 300mm Dải đo: 0 – 300mm Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI 2. Bộ căn mẫu chuẩn 500mm Phạm vi đo: 125 – 500mm Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI 3. Bộ gauge block cấp 0 Chuẩn được liên

Hiệu chuẩn lĩnh vực điện

Hiệu chuẩn lĩnh vực điện

19/06/2023

I / CÁC LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN II / TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG 1. Fluke. Nguồn cung cấp tiêu chuẩn chung Tiêu chuẩn được liên kết với tiêu chuẩn quốc gia VMI 2. Hộp điện trở tiêu chuẩn Tiêu chuẩn được liên kết với tiêu chuẩn quốc gia VMI 3. DC. Nguồn điện DC Tiêu chuẩn được liên kết với tiêu chuẩn quốc gia VMI 4. Đồng hồ vạn năng

Số điện thoại
0915459656