Giới thiệu

Công ty Cổ phần Huấn luyện Kiểm định An toàn Công nghiệp I, viết tắt là Kiểm định TCI luôn tuân thủ những nguyên tắc nghề nghiệp, chủ động tìm kiếm những giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề của khách hàng một cách hiệu quả, chất lượng! Chúng tôi luôn chân thành với đối tác để đạt được tin cậy; ngoài ra thì sự hợp tác rộng rãi chính là động lực để Kiểm định TCI và các đối tác ngày càng đổi mới, phát triển vững vàng!

Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, Kiểm định TCI đã trở thành một trong những đối tác được khách hàng tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ. Kiểm định TCI tập trung đầu tư vào các lĩnh vực:

– Kiểm định thiết bị nâng hạ, thiết bị áp lực…

– Huấn luyện – đào tạo an toàn (Hạng C).

– Hiệu chuẩn thiết bị.

– Quan trắc môi trường lao động.

– Kiểm định đo lường.

– Đo hệ thống chống sét tòa nhà.

TCI – MANG BÌNH AN ĐẾN MỌI NHÀ!

Số điện thoại
0915459656