Dịch vụ khác

Kiểm định áp kế lò xo - điện tử - huyết áp kế

Kiểm định áp kế lò xo – điện tử – huyết áp kế

20/06/2023

Kiểm định áp kế lò xo (Kiểm định đồng hồ đo áp suất) Áp kế là thiết bị dùng để đo áp suất khí quyển, khi ở trên cao áp suất khí quyển thấp làm nước tăng và ngược lại. Nó có thể đo được áp suất gây ra bởi khí quyển bằng cách dùng nước, khí hoặc thủy ngân. Xu hướng thay đổi của áp suất có thể dự

Kiểm định đo lường, kiểm định cân điện tử, cân phân tích, cân ô tô

Kiểm định đo lường, kiểm định cân điện tử, cân phân tích, cân ô tô

20/06/2023

NHỮNG BƯỚC KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH CÂN Ô TÔ, CÂN XE TẢI Theo quyết định của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam quy định tất cả các loại cân điện tử thương mại  đều phải có phê duyệt mẫu và phải được cơ quan có thẩm quyền dán tem cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc kiểm định. Và kiểm định định kỳ sau 12 tháng

Quan trắc môi trường lao động theo NĐ 44/2016/NĐ-CP

Quan trắc môi trường lao động theo NĐ 44/2016/NĐ-CP

19/06/2023

Quan trắc môi trường lao động là một quá trình đo kiểm môi trường lao động, theo dõi và kiểm tra có chọn lọc theo hệ thống từ những chỉ số thành phần trong môi trường. Quan trắc môi trường lao động (Đo kiểm môi trường lao động) là gì? Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố quan trọng

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Quan trắc môi trường định kỳ

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Quan trắc môi trường định kỳ

19/06/2023

Các trường hợp lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được quy định chi tiết Căn cứ điểm a, khoản 4 điều 37 Luật BVMT 2020 và khoản 2 điều 27 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, cụ thể như sau: – Trong quá trình chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án đầu tư trước khi vận hành, chủ dự án đầu tư có trách nhiệm thực hiện

Phân loại lao động theo điều kiện lao động

Phân loại lao động theo điều kiện lao động

19/06/2023

Tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2022 Căn cứ Khoản 1, Điều 3, Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH phân loại lao động theo điều kiện lao động: Thứ nhất: Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại V và loại

Đo kiểm hệ thống chống sét, đo tiếp địa

Đo kiểm hệ thống chống sét, đo tiếp địa

19/06/2023

Đo kiểm hệ thống chống sét tòa nhà, nhà xưởng; đo tiếp địa an toàn điện phục vụ công tác PCCC Kiểm định hệ thống chống sét là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp, nhà xưởng, đơn vị sử dụng. Việc kiểm định hệ thống chống sét giúp tuân thủ pháp luật, nâng cao giá trị thương hiệu đồng thời giảm được nhiều chi phí liên quan.

Số điện thoại
0915459656